بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

بعضی بلاگران آنقدر بیشعورند که فقط کافی ست برای آنها غلط کنید یک کامنت بگذارید، به قدری دنبال بحث و تخطئه ی طرف مقابل و خالی کردن عقده های فرو خورده شان بر سر کسی هستند که کامنت معمولی شما را هم به بی اخلاق ترین وضع ممکن پاسخ میدهند و واقعا پیش خودشان فکر میکنند کسی هستند!