بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

انقدر بدم می آید کسی کادو برای شما می آورد بعد برچسب قیمت را به شکل تابلویی میکند یا ماژیک میکشد:|... اسکار این هفته هم تعلق میگیرد به مهمانی که برایمان یک خوراکی آورده و برچسب تاریخ انقضا را کنده است:|... اگر فاسد است واقعا چگونه میشود ما راضی شویم فاسد برای دیگران هدیه ببریم و در قبال مریض شدن آن فرد ما واقعا مدیون نمیشویم؟...اگرم فاسد نیست کلا این مقوله ی کندن برچسب ها یعنی چی؟ ارزان خریدی خب خریده باشی کندن دیگر چیست؟...

پینوشت:

این قسمت: رازهایی درباره زنان:

آن روز مستر در خصوص مقوله ی کادو میپرسید عرضه داشتم کادو هایی که آدم دریافت میکند دو دسته است: آنهایی که نزدیکان درجه یک میدهند که معمولا به نیازت نگاه میکنند و چیزی میخرند به دردت بخورد و باقی که تمام درجه دو و سه و چهارو الی آخری هستند، آنها هم بنجل های خانه شان را جمع میکنند میدهند!...

وسلام ...