بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

نوع نگاهم به زندگی را به " طوری زندگی کن که انگار اخرین روز زندگی ات هست" دارم تغییر میدهم...البته منظورم نگاهی ست که" کارهایی را بکن که بعدا پشیمان نمیشوی از اینکه انجام ندادی شان"... اگر تا الان میتوانستی دوتا ظرف بشوری و به مادرت کمک کنی اما نکردی، اگر میتوانستی کمی شب ها پیش پدرت بنشینی و ننشستی، اگر محبت هایی که باید و میتوانستی در حقشان کنی  اما نکردی ...اگر رفتار و اخلاقی که میتوانستی در خودت تغییر بدهی و آدم بهتری شوی اما نکردی...اگر بندگی ای که میتوانستی در حد حداقل اش را هم بکنی برای خدا اما نکردی، اگر میتوانستی همسر بهتر و سنجیده تری برای همسرت باشی و نبودی...اگر خیلی چیزها میتوانستی باشی و نبودی، اگر خیلی چیزها نباید میبودی و بودی...زندگی سرعت اش بسان پلک زدن است...نرود روزها و وقتی نگاه میکنی دیگر برای همه چیز دیر شده باشد؟!... اگه میتونی کسیو خوشحال کنی از همین دقیقه و ثانیه بکن!...