بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

نشسته ام دارم کانال های خانه داری و شوی لباس و فروشگاه لوازم فلان و ال و بل را نگاه میکنم و با اینا تابستونو سر میکنم!...نگاه میکردم فروش گل رس با قالب ها و کاردک هایش ( البته اسباب بازی ای برای بچه ها بود) سه هزار تومان ...یاد بچگی های خودم افتادم که نه گل رسی بود نه کاردکی نه قالبی...آب جوب بود و خاک باغچه ای که گل اش میکردیم و دستانی که ساعت ها خودمان را میکشتیم تا بشود از آنها استکان نعلبکی ای چیزی در بیاوریم ...سه هزارتومان پول یک آدامس هم نیست...البته پول آدامسی که من میخورم!( من خیلی با کلاسم و تریدنت میخورم!) اما چقدر بچه های الان راحت طلب اند و چقدر همه چیز برایشان مهیاست...بازی با گل و خمیر برای تقویت مغز بچه است تا بتواند تصویر های ذهن اش را خلق کند حالا به راحتی قالب های حیوانات و گلی آماده و بچه ای که همه چیز حاضر آماده برایش مهیاست...این عصر یخی خیلی عصر بی طعم و مزه ای شده است، خیلی!