بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

بعد میگوییم نمیدانیم کجای زندگی مان خبط و خطایی کردیم که بچه هایمان ناخلف شدند!...خب خانم عزیز همین که شما در باشگاه عمومی هرروز موقع رفتن به خانه تان قفل میزنی به یک کمد رختکنی که متعلق به همه است و عمومی تا روز بعد که می آیی کمد پر نشده باشد و برای خودت ذخیره میکنی خب این اسم اش اگر حق الناس و خوردن حق مردم نیست پس چیست؟...حتما نباید به شکل کلید اسرار بچه ات هم بیست سال دیگر در یک باشگاه قفل به کمد بزند که! از جای دیگرت در می آید!...بچه ت چه بسا دزد و حرام خور شد مهم این است بالاخره دنیا آینه ای ست که یک روزی همه چیز را انعکاس میدهد و بازمیگرداند!