بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

والا فینال جام جهانی ای را که عادل گزارش نکند فینال نیست! ( بیست و دو ره)