بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

دقت کردید مردم چقدر همه جا هستند؟!...درمانگاه میروی همه آنجا هستند، پارک میروی دوازده شب همه آنجا هستند، رستوران میروی همه آنجا هستند، استخر میروی همه آنجا هستند، تره بار میروی همه آنجا هستند، پاساژ میروی همه آنجا هستند، کافی شاپ میروی همه آنجا هستند، نمایشگاه کتاب میروی همه آنجا هستند...خلاصه هرکجا میروی قبل تو مردم آنجا هستند!