بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

قبل ترها تن ماهی را باز میکردی چهار پنج نفر میخوردند ته قوطی هم میماند، الان تن ماهی انقدر کم است در قوطی را باز میکنی اگر دو نفر باشید باید فقط روی برنج بپاچید اگرم یک نفر باشی تا نصفه ی برنج ات میرسد بقیه برنج را باید با روغن تن ماهی بخوری!