بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

هرکه خدا را بندگی کند خدا بیش از آرزوهایش به او میبخشد...

* امام حسین علیه السلام