بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

گرچه دارم گریه میکنم و این اولین بار است در عمرم که دارم برای فوتبال گریه میکنم اما برای من بازی ایران در هر سه بازی حکم برد را داشت و هرچه در توان داشتند بازی کردند و به تک تک مردم که قبل جام جهانی باورشان نداشتند ثابت کردند غیرت دارند ...بد آوردیم ولی برای من حکم برد را داشت...