بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

قربون امام رضا بروم ولی آخر من نمیدانم این مشهد چرا به تمام شهر ها دور است...باور بفرمایید از بس زل زدم به جاده ی یکنواخت و خسته کننده و خواب آور و کیلومترها را شمردم که چقدر دیگر تا تهران مانده مردم و زنده شدم و بدتر از همه هم اینکه در صندلی شاگرد نشسته ام و برای اینکه روی راننده تاثیر نگذارد نمیتوانم بخوابم ...