بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

نمیدانم دقت کرده اید یا نه وقتی شما خیلی از اجناس را میخواهید بخرید اکثرا با یک قیمت روند(رند؟ ) مواجه نمیشوید...یعنی معمولا هرچه بخواهید بخرید با قیمت هایی مثل ۳۸، ۵۹، ۶۹، ۴۸ و ...مواجه میشوید...نمیدانم اما من احساس میکنم این مسئله کاملا حساب شده است...یعنی من گمان میکنم این قیمت گذاری ها کاملا هوشمندانه و از قصد است...چرا؟ تا یک تاثیر روانی جالب روی خریدار بگذارد چرا که وقتی مثلا به شما میگویند قیمت این جنس ۳۹ تومان است به لحاظ روانی ناخوداگاه ذهن شما به سمت سی تومان میرود و فکر میکنید جنس را دارید سی تومان میخرید با اندکی خورده حالا. ولی در صورتی که شما در اصل جنس را ۴۰ تومان داری میخری ولی خیلی تمیز و مرتب به لحاظ روانی با شما بازی شده است!