بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

به قول یکی از بلاگرها من به بسته بودن دستان شیطان در این ماه شک دارم!

آخ که خدایا پناه میبرم به خودت از شر خودم...

ماه ات از نیمه هم گذشت...اگر هنوز ما را نبخشیده ای فکری به حالمان کن خدایا که ما سخت به بخشش تو امید داریم...