بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

با احتساب پست هاژ محمود که نوشته بودن کی باورش میشه الان بازیگر تنها در خانه ۳۷ سالش شده؟!  و خب من خودمم جزو یکی از باور نکنده ها هستم، الان پس شعله هفت کفنم پوسونده...حالا شعله کیه؟( بر وزن مینو کیه؟ توی تبلیغ پفک نمکی مینو)... شعله همون فیلم هندی شعله زمان باباهامون رو میگم که روی شیشه ها میرقصه و هی میپره اینور و اونور و میگه آ آ آ....او او او....و باور کنید انقدر هر کانالی در طی زمان های مختلف شعله رو پخش کرده و انقدر هردفعه پدر گرام اون رو دیده و حتی الان هم که ساعت چهار و چهل و یک دقیقه ی صبحه پدر باز داره شعله میبینه و نور سالن از زیر در اتاق من میاد توو و خوابم نمیبره که رسما دهانمان...بله!