بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

یک عدد بیست و دو فوریه را در دنیا مهیا کنید، بعد برای افطار به اندازه ی چندین خروار مهمان دعوت کنید و هرچه ظرف و ظروف در کابینت ها هست برای شام و افطار در بیاورید بعد بیست و دو انها را بشورد خشک کند جمع کند ...در نهایت که بیست و دو کاملا له شد کمپوت گلابی شما آماده است!