بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

به قول آقای نیکو اون مواد فروشه توو فیلم شبکه یک که برزو ارجمند هم تووش آخوند شده و برزو ارجمند داشت بهش میگفت خدا از جوون عزب قهرش میگیره و در جواب گفت:

اونوقت خدا از کسایی که شرایط این جوونا توو دستشونه قهرش نمیگیره؟با این بیکاری و تورم کسی میتونه زن بگیره؟