بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

سالهاست هر سحر عشقم این است که بلافاصله بعد از اذان صبح بزنم شبکه ۳ تا یک صدای محزونی که نمیدانم صدای کیست الهی عظم البلا را بخواند و دلم پر پر شود...