بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

از خدا که پنهان نیست از شما چه پنهان ما که کتابی نخریدیم به جایش نیم ساعت تمام در صف کباب ترکی ایستادیم و دست آخر یک ساندویچ بیمزه در ظل آفتاب خوردیم و بعد با پاهای تاول زده و شالی که رویش آب آلبالو ریخته بود دو ساعت تمام رفتیم تا به ماشین برسیم و پیدایش کنیم و سه ساعت تمام هم در ترافیک جان به جان آفرین رفتیم که تسلیم کنیم ولی نکردیم و یک ساعت تمام هم بنده نطق گیرایی من باب اینکه من موندم ما که اینهمه سرانه مطالعه مون پایینه الان اینهمه آدم توو نمایشگاه چیکار میکنن هیچکسم کتاب نمیخره ! سر دادم که فرموده شد خودت الان کتاب خریدی؟!... و اینگونه با سکوتی گیرا تر نمایشگاه کتاب سال ۹۷ را به اتمام میرسانیم!