بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

داشتم فیلم آنام رو میدیدم، امیر علی توو استدیو وقتی داشت آهنگ میخوند یدفعه هدفون رو گذاشت کنار و اومد دم شیشه و به آفرین که پشت شیشه بود جلوی همه گفت من ولت نمیکنم آفرین و از اینجور حرفا...راستش میدونید بیزارم از این گستاخی ها توو ابراز عشق، یعنی درواقع از نظر من این ها اصلا عشق نیست، عشق گستاخی نمیطلبه  ، عشق باید خیلی نجیبانه ابراز بشه، خیلی مودبانه...این گستاخی ها مال پونزده ساله هاست یا مال همین فیلم ها...

والا

تکبیر!