بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده، عه نه چیز ...میفرمایند اشتباه شده...بله میفرمودم اگر دیدید مهمانی برای پدر آمد خب از این جا به بعد این شما و این پدر: اصولا اگر مهمان خیلی مذهبی و انقلابی باشد بلاشک پدر  به یکباره حرف هایی درباره ماهواره/ وضع نابسمان مملکت/ شوخی هایی درباره حزب اللهی ها و ...میفرمایند و بالعکس مهمانی که کاملا غیرمذهبی و غیر انقلابی ست کانال بر روی شبکه های خودمان قرار میگیرد و از هر دو کلمه سه تایش حدیث و انشالله و تسبیحی که در دست میچرخد می باشد!