بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

بعضی از آدم ها کلا عصبی اند، مواقع ناراحتی، سختی، گرما، گرسنگی و...طاقتشان اندازه بچه ی ده ساله هم نیست و انتظار دارند خلق در خدمت انها باشد و همیشه شرایط بر وفق مرادشان باشد و اصولا این افراد جزو خودخواه ترین موجوادت اند، فقط کافی است کمی به آنها دقت کنید، مثلا در گرما اگر فقط یک پنکه باشد اصلا مهم نیست بقیه هم گرمشان هست، چون آنها گرمشان هست و کلافه شده اند پس پنکه باید کاملا در اختیار آنها باشد و اصلا اگر این اتفاق نیفتد برایشان عجیب است!...یا در سفر اصلا مهم نیست ده تا ماشین همراه گرسنه هستند یا نه و یا باید دسته جمعی برای نشستن در یک جا تصمیم گیری شود، هروقت احساس گرسنگی کردند سر ماشین را خم میکنند به یک سمتی و ترمز میزنند و اگر بقیه بگویند اینجا چرا نگه داشتی اینجا خوب نیست که مثلا برویم جای بهتر ، با لحنی تند خواهند گفت من آخه گرسنمه! و چون آنها گرسنه اند اگر بقیه مطیعشان نباشند اصلا برایشان عجیب است...این آدم ها کافیست دولا شده باشند زیر تلویزیون چیزی را درست کنند چون در شرایط فشار هستند حتما سر یکی داد خواهند زد...این افراد در مواقع عصبانیتشان خیلی راحت هرچه دلشان میخواهد به دیگران میگویند و بعد در مواقع آرام بودن خودشان چون آرام اند انتظار دارند بقیه هم فراموش کرده باشند دو دقیقه ی پیش را و خیلی گل و بلبل همه در کنار هم بگویند و بخندند! این افراد خودخواه ترین افراد روی زمین اند و هرگز هم متوجه اشتباهاتشان نمیشوند چون معتقدند همیشه بقیه رفتارهایشان اشتباه است.