بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

و شما چه میدانید الان که تمام چراغ ها خاموش است  و من دارم میخوابم چقدر چقدر و چقدر دلم شیربرنج های ماه رمضون مامانم با مربای گل سرخ اش را میخواهد و چقدر دلم تنگ است برای همه چیز...