بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


کنار سبزه و سکه

کنار آب و آیینه

تموم لحظه های شب

سکوتت هفتمین سین ه

تو هم درگیر تشویشی

مثل حالی که من دارم 

برای دیدنت امشب

تموم سال بیدارم 

هوای خونه برگشته

تموم جاده بارونه

یه حسی توو دلم میگه

تو نزدیکی به این خونه

تو نزدیکی که ماهی ها

به سمت خونه برگشتن

به عشقت راه دریارو 

بازم وارونه برگشتن

توو این دنیا یه آدم هست

که دنیاشو تو میبینه

کسی که پای هفت سینت

یه عمره سیب میچینه...