بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

که درست وقتی شما تصمیم میگیرید چیزی بخورید یا ان چیز دیگر در یخچال نیست و یکی قبل از شما خورده یا قبل از تصمیم شما مادرتان یا همسرتان بیرون ریخته و یا درست همان لحظه کسی از راه میرسد و روی هوا میزند!...نمونه اش همین من ...که به اندازه ی یک قرن بود داخل یخچالمان دوتا کیک یزدی بود که لای نخود فرنگی ها و ذرت مکزیکی ها گم شده بود اما من امارشان را داشتم، من اصولا آمار تمام چیزهای خوشمزه را دارم ...و تصمیم داشتم بعد از خوردن چایی نباتم به سراغ یک لیوان شیر و کیک یزدی رفته و تصمیمات من اصولا تصمیمات جدی ای هست ولو خوردن شیر و کیک باشد ...اما به طرز باور نکردنی ای همین که تصمیم گرفتم بلند شوم و به سمت یخچال بروم روی یکی از پله های خانه یک نعلبکی دیدم با دوتا کاغذ به جا مانده از ته کیک یزدی! به همین سوی چراغ!...