بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

داشتم به جمله ی سازنده ی تایتانیک توماس اوندروز فکر میکردم که پس از ساخت تایتانیک گفت حتی خدا هم نمیتواند این کشتی را غرق کند و درست در اولین سفر اش غرق شد...قادر مطلق است او.‌..گاهی آنقدر روزهای تلخ و ابری و گرفته چشیده ای که باور نداری روزی آسمان آبی خواهد شد ...اما بدون شک بالاخره روزی از راه خواهد رسید که خدا آنقدر درهای الطاف و مهربانی اش را به رویت باز خواهد کرد که صبح و شب با خودت میگویی خوابم؟ ...فقط یک باور میخواهد که قادر مطلق است او... دنیا در کف دستانش، اجابت خواسته های بزرگ و کوچک تنها در ید قدرت او، ارحم الراحمینی که روزی خواهی فهمید چقدر در حق ات مهربان بود..‌.