بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

و اگر از من بپرسند خدا را چگونه تعریف میکنی؟ میگویم خدا خدای جبران هاست...درست وسط یک ناامیدی و غم امید در چیز دیگری میدهد که دلخوش به آن باشی و ذره ذره قبلی را فراموش کنی...دلم میخواهد دستانم را باز کنم وسط دنیا دراز بکشم و بگویم خدایا برای این روزها با تمام بالا و پایین هایش شکرت...