بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

دنیا بین کسانی که می توانند برینند و کسانی که نمی توانند تقسیم شده است!


#عشق سال های وبا