بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

حالا من پیر شدم و از دل و دماغ نوشتن افتادم و واژه ها را هم اشتباه تایپ میکنم شماها نباید بیایید بگویید پست پایین که نوشتی گاهی خدا بوی یوس میدهد یوس یعنی چی؟ نه نباید بیایید بگویید؟ نه خودمانیم نباید؟ من خودم باید یکساعت بعد بیایم ببینم " یاس" را نوشتم " یوس"؟ ...پس وبلاگ زدم خواننده دار شدم برای چه روزهایی؟! لا اله الا الله!