بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

نمیدانم این جمله از کدام عزیز گرانقدر هست اما من به نمایندگی از تمام آحاد مردم و ملت شریف بهش میگویم ناز تنفست، خیلی سالاری به مولا، دهنت طلا که فرمودندی: خدا خرشو میشناخت بهش شاخ نداد!

بیست و دو هستم آدمی که ده دقیقه ای میشود که شاخ خورده!