بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

نبودنت مثل یه کابوسه برام 

همش توو انتظار تو قدم زدم