بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

نبودنت مثل یه کابوسه برام 

همش توو انتظار تو قدم زدم