بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


لطفا با پای ضرب دیده و لنگان لنگان که از صبح از این خیابان به آن خیابان رفته اید و آن آقاهه که پراشکی شکلاتی و کرمدار دارد و هی میگوید پیلاشکی شوکولاتی ، پیلاشکی شوکولاتی و کلا دو تومان ته جیبتان هست و دقیقا مصداق بارز قیمت در دورهمی هستید که دیشب میگفت بعد سه ماه تازه حقوق داده اند آنهم بهش پشمک داده بودند! و خب بی همگان به سر شود بی حقوق به سر نمی شود خسته و سر ظهر ننشینید روی صندلی های خسته تر از خودتان در ایستگاه و عکس شام دیشبتان را که خودتان را خیلی تحویل گرفته بودید نبینید چون که شما هیچ قابلیتی برای بازگشت به دیشب ندارید و فقط له تر میشوید با این عکس!