بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


هیچی مثل خوردن یه لیوان چایی توو لیوان کمرباریکی که قبلش تووش زعفرون دم کردی برای یه جسم خیلی خسته نمیچسبه...