بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


+ اگر از راز موفقیتم در اینکه چگونه میتوانی کله پاچه بخوری پرسیده باشید، باید بگویم در خوردن کله پاچه باید دقت ها را به حداقل رسانده و چشم ها را کور کنی و شروع به سرچ و‌نگاه کردن محتویات نکنی چه بسا مویی چیزی آنوسط پیدا کنی بدت بیاید البته که برای ما کله پاچه خورها مو هم مهم نیست میدیم میرود پایین!:دی

+ سوسول ها از ما نیستند! ( بیست و‌دو ره)