بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

«برای زن متولد این ماه مرد اعم از اینکه برادر باشد یا پدر، دوست باشد و یا شوهر، موجودی است که می تواند وسط حیاط منزل بایستد و در حالی که یک دست خود را به کمر زده است، با دست دیگر جلوی سنگ آسمانی عظیمی را که از کهکشان ها به سوی او پرتاب شده است. بگیرد»... این چند خط یکی از خصوصیات زن متولد ماه من است که در تمام طالع بینی های متولد این ماه نوشته میشود، راستش علیرغم اینکه طالع بینی برای من جوک خنده داری است اما عجیب این چندجمله را درباره خودم قبول دارم...یعنی راستش را بخواهید از نظر من مردی دوست داشتنی است که همه فن حریف باشد، فنی باشد و هرکاری از توانش بربیاید... و وقتی میگویی ف خودش تا تهش برود و برود فرحزاد و برگردد!... یعنی وقتی چیزی میخواهی که بلد نیستی باید اصلا چگونه درستش کنی مطمئن باشی کافی است به او بگویی او خودش دو روز دیگر درست شده اش را تحویل ات میدهد...مدتی هست برای یک تکه از دیوار اتاق نقشه ها دارم، با ریسه و لامپ و کنف برای آویزان کردن عکس هایم و منی که از سیر تا پیازش را بلد نیستم چه کنم کافی است یک عکس از نقشه ی در سرم  در ارتباط با مدل ریسه و نصب اش روی دیوار پیدا کنم یا شکل اش را بکشم و بعد عکس مربوطه را نشان دهم و مثل امشب بگویم یک همچین چیزی مثل این عکس میشود که برایم درست بشود روی آن دیوار؟ و خب وقتی جواب این باشد که فهمیدم چه میخواهی!  این یعنی بدون هیچگونه دغدغه ای دو روز دیگر من دیوار دلبخواهم را دارم و با خیال راحت و آسوده بروم الان بخوابم:)