بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

این روزها خیلی به عدد سنم فکر میکنم...خیلی...