بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...


سلام دختر مشروطه خواه تبریزی

بدون اسب و‌کتل نیز فتنه انگیزی

رواق هشتی ابروت موزه ی قاجار

تراش و طرح تنت دستباف تبریزی

به حکم موی تو از خیل سر به دارانم

خودت مگر که به خونخواهی ام به پا خیزی

خوشا به من که مرا با هزار سودایم

هزار مرتبه از موی خود بیاویزی

خوشا سیاست ابروی تو که از چپ و راست

گرفته نصف جهان را بدون خونریزی

من از تصوف عطار خون به دل دارم

تو از مغازله ی شهریار لبریزی

تو شاهزاده ای و شاعری زیاده طلب

به پیشگاه تو آورده شعر ناچیزی


عکس: amir.ali_gh جان

شعر: علیرضا بدیع