بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

من الان یک آدم ناهار نخورده ام و یک آدم ناهار نخورده ناهار دلش نمی خواهد بلکه نااااااهااااار دلش میخواهد و خب حالا کوووو من برسم خانه و ناهاری درست کنم ...شب را دارم جلوی چشمانم میبینم! ...یعنی هرچقدر من از بهار و تابستان بدم می آید اما یک چیزی دارند که خوشم می آید آنهم روزهای طولانی است نه مثل حالا که هنوز از خواب بیدار نشده ای شب شده ...حالا خیلی از بحث جدا نشوم، بله میگفتم من الان یک آدم ناهار نخورده ام که شدید دلم نااااااهاااار میخواهد و به گزینه های کرفس و ماکارانی و الویه دارم فکر میکنم که اگر زنده ماندم و رسیدم خانه شام و ناهار چه بپزم و متقابلا بخورم؟ و اگر من رسیدم خانه و چیزی پختم وعده دیدار ما یک پست عکس دار و هنرنمایی اش از من آب شدن دلتان از شما !

با تشکر