بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

هم آنزمانی که آقای کاف همکلاسی سابق پیام کمپین تخم مرغ نخریدن تا سه هفته برای افت قیمت اش را فرستاد هم آنزمانی که آقای سین وسط حرف کاری اش نوشت نود را امشب ببینید و از حرف های مهم امشب نود در خصوص جام حذفی و بررسی اتفاقات مجمع فدراسیون پیامی را فرستاد ، هردوبار " من چیکاره بیدم" خاصی در چشمانم بود ...حالا اینکه اصلا نمیدانستم تخم مرغ گران شده و نود را باید کجای دلم بگذارم هم هیچ!