بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

وای الان تهران زلزله اومد

حال خودم به شدت بده کلا قالب تهی کردم