بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

خب خب بهتر است همین اول کاری برایتان بگویم که امروز خانه نشین شده ام البته نه و نیم باز زده بود به سرم که بلند شوم و بروم که کلی کار دارم که با اخم و تخم و مگه مریض نیستی بمون یعنی چه؟! مواجه گشتم و خب ماندم و دارم الان با سرفه هایی خشک و جان فرسا! ساواش میبینم...البته ساواش اسم فیلم نیست میگویم ساواش چون اسم فیلم یادم نمی آید همین قدر برایتان بگویم که فیلمی ترکیه ای با همان مضامین گند خودش هست! این از آن خوشش می آید و آن خوشش نمی آید و آن از کس دیگر خوشش می آید و خلاصه خر توو خری ست! ملالی هم نیست جز از صبح خوردن این شربت سینه و آن قرص و دمنوش و این آفتابی که افتاده روی صفحه ی گوشی ام و نمیبینم چه مینویسم و سرفه ی اخیرم که چشمانم را پر اشک کرد اما من همچنان با تمام قوا دارم به نوشتن ادامه میدهم و یک بیان را مدیون خودم میکنم!... راستی یک کشف تازه هم در سریال های ترکیه ای کرده ام با خودمان! ...چقدر امروز علامت تعجب میگذارم، دقت کردید؟ خب دقت نکردید و الان رفتید دارید روی خطوط ماقبل این خطوط چشم میگردانید...خب خیلی تلاش نکنید مهم نیست!... من ترانه ۱۵ سال دارم فیلم خفن آن سالها را یادتان هست؟ خب در نوبه ی خودش این فیلم شکاندن خط قرمز هایی بود که تا آنزمان کسی جرات شکاندن اش را نداشت...حالا بگذریم از اینکه از نظر من خیلی مسخره بود که بچه های راهنمایی و دبیرستان و ۱۵ ساله را از طرف مدرسه و اردو به این فیلم میبردند چون ۱۵ ساله های آنزمان با حالا خیلی فرق دارند، آنها چه میدانستند اصلا داستان چه میگوید..نهایتا همیشه یکی دوتا از بچه های کلاس بودند که کلا در وادی درس نبودند در وادی های دیگر بودند بقیه فرق کلم بروکلی و پسر یا دختر را نمیدانستند...نهایتا عاشق فلان بازیگر میشدند...یا مثلا دختر فلان فامیل دور را که سالی یکبار عید میدیدند نقل تعارف میکند یا مثلا فلان پسر همسایه رو به رویی را میدیدند میرفتند در رویا! ...داشتم از تفاوت فیلم های ترکیه ای و خودمان میگفتم...میدانید در فیلم های ترکیه ای اگر دختری با پسری بوده باشد کسی از خانواده اش نمیگوید چرا؟! البته اولش دعوا و کار زشتی کردی و لیاقت تو بالاتر است و اینها هست! اما آن پسر متعهد تر میشود و دختره را ول نمیکند که من بابای بچه ام و دختره ناز میکند که نه نه برو نمیخواهمت! و کلا دنیای تفاوت است البته تفاوت فیلم با واقعیت هایشان از زمین تا آسمان خواهد بود اما خب اینها را گفتم که بگویم نگاه نکنید این فیلم ها را محتوا ندارد! بزنید همین شبکه ی دوی خودمان سایه بان را ببینید با بازی کامران تفتی و کیف اش را ببرید...اصولا اگر چندتا بازیگر وجود داشته باشد که خیلی مردانه بازی کنند یعنی آن ویژگی های مردانه ای که باب پسند بیست و دو هست را داشته باشند کم اند اما خب گهگاهی در بعضی فیلم ها پیدا میشوند مثل فرزین در فیلم هشت و نیم دقیقه و امیر آقایی در فیلم نوار زرد و همین کامی!... حالا اینکه ویژگی های مردانه ی باب پسند بیست و دو مگر چیست حوصله ی شرح ماوقع نیست چرا که باید بروم هر هشت ساعت یکبار آن شربته را بخورم و الان هشت ساعت و نیم گذشته و من همچنان با تمام قوا دارم مینویسم!