بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

با نخل های شهر شما شرط بسته ام

پشت خزان طی شده پاییز دیگری ست


+ امید صباغ نو