بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

هیچکس از اوه نپرسید زندگی اش تا قبل از اینکه آن دختر را ملاقات کند چگونه بود، ولی اگر کسی هم این سوال را می کرد اوه پاسخ می داد اصلا زندگی نبود.


#مردی به نام اوه