بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

هیچکس از اوه نپرسید زندگی اش تا قبل از اینکه آن دختر را ملاقات کند چگونه بود، ولی اگر کسی هم این سوال را می کرد اوه پاسخ می داد اصلا زندگی نبود.


#مردی به نام اوه