بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

شاید از نظر شما من یک موجود عجیب الخلقه ای باشم اما خب باید بگویم باورتان نمیشود الان از اینکه یکدفعه یادم افتاد در کیفم یک دنت شکلاتی دارم چقدر ذوق مرگ شدم .