بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

گفته بودم خاصیت رفتن آدم های عزیز این است؟ اینکه زندگی هم گاهی تو را از یاد آنها غافل کند خودشان هرکاری میکنند تا به یادت بیایند، مثل این روزهای من که دوباره یادش خودش آمده، چقدر هوای دلتنگی ست، جای بعضی ها همیشه گوشه ی خانه گوشه قلب ها خالی ست...و یک سنگ قبر که غربتش در یک صبح پنجشنبه پاییزی با صدای کلاغ ها هزار برابر میشود...یک فاتحه روی دستانم میگیرم بالا تا خدا برساندش به تو تا بگویم هنوز دوستت دارم ای رفته از دست...