بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.


فقط من عاشق فندقم و الان مثل یه سنجاب از اینکه ته کابینت کلی فندق جاسازی شده پیدا کردم دارم با دمم گردو میشکنم یا این خاصیت تمام آدم هاست؟!

من دلم یه ناهار خیلیییییی خوشمزه میخواد میشه بگید ناهار چی دارید تا منم ببینم چی بپزم؟