بیست و دوم فوریه

تو می دمی و
آفتاب می شود.

توی یه هوای سرد آذری که شبیه زمستونه که رسوای زمانه منم رو گذاشتی توی گوش ت و شال گردنتو پیچیدی دور دهنت و اومدی خونه هیچی مثل یه کاسه بزرگ آش رشته قطعا نمیتونه بچسبه....خدایا شکرت که در این روزهای بدی حال و غمناک بودن دل اما خونه ای هست که دلم بهش خوش باشه، یه کاسه آش هست که باهاش خوشحال بشم، و تویی که هستی توو همین حوالی...