بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

توی یه هوای سرد آذری که شبیه زمستونه که رسوای زمانه منم رو گذاشتی توی گوش ت و شال گردنتو پیچیدی دور دهنت و اومدی خونه هیچی مثل یه کاسه بزرگ آش رشته قطعا نمیتونه بچسبه....خدایا شکرت که در این روزهای بدی حال و غمناک بودن دل اما خونه ای هست که دلم بهش خوش باشه، یه کاسه آش هست که باهاش خوشحال بشم، و تویی که هستی توو همین حوالی...