بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

مدال امروز را میدهم به کسی که در این صبح سرد آذرماهی آشوبم چارتار را گذاشته ...