بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

عده ای هم هستند در مترو و اتوبوس طوری خودشان را پهن میکنند که کیفشان روی یک صندلی ست، خودشان روی صندلی دیگر، پاهایشان هم روی دوتا صندلی دیگر، بهشان هم میگویی ببخشید کیفتان را برمیدارید بشینم یا پایتان را جمع میکنید بشینم؟ انگار ارثشان را بالا کشیده ای حق بچه یتیم خوردی!