بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

پاییز امسال هر چیزی بود جز پاییز، مهر و آبانش که انگار تابستان بود، آذرش هم از امروز انگار زمستان شده...دلم اصلا آمدن زمستان را نمیخواهد...