بیست و دوم فوریه

یا مَن حَیثُ ما دُعِیَ اَجاب...
ای که هر زمان خوانده شوی پاسخگویی...

برای مدتی از خانه ام میروم...نمیدانم چقدر شاید به قدر بیست و‌چهارساعت ،‌شایدم به قدر ماه و سال...دل برای نوشتن تنگ شود برمیگردم هرچند دلی برای خودم و وبلاگم تنگ نشود.

شاد زندگی کنید.

خدانگهدارتان